De inhoud van deze website is geen vervanging voor directe, persoonlijke, professionele medische zorg en/of diagnose. De informatie die op de site www.nomardic.nl wordt vrijgegeven is niet bedoeld om specifiek advies te geven op het gebied van fysieke of mentale gezondheid of schoonheid, of enig ander advies voor een persoon. Wij zijn geen medische beroepsbeoefenaren of gezondheidswerkers en niets op deze website mag verkeerd worden geïnterpreteerd als iets anders.


Klantenbeoordelingen
Getuigenissen (klantenreviews) over Nomardic zijn niet-gecontroleerde resultaten die ons door gebruikers worden toegestuurd en die mogelijk niet overeenkomen met de ervaring van de gemiddelde koper, kunnen niet van toepassing zijn op de gemiddelde persoon, en kunnen niet bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat iemand dezelfde of vergelijkbare resultaten bereikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten of omissies in typische resultateninformatie die ons door fabrikanten of andere gerenommeerde derden wordt verstrekt.


Resultaten
De resultaten van onze producten zijn niet tastbaar en worden niet gemeten in kwantitatieve resultaten, effectiviteit of enige andere variabele. Ook hier kunnen de eventuele resultaten van het gebruik van onze producten van persoon tot persoon verschillen.

De resultaten zijn atypisch en uw resultaten kunnen verschillen. Getuigenissen worden niet beschouwd als typische resultaten en dergelijke resultaten zijn mogelijk niet haalbaar voor anderen.


Gebruik
Raadpleeg altijd een arts of een expert voordat u al onze producten gebruikt. Nomardic is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de resultaten of effecten van onze producten. Resultaten kunnen in geen enkele situatie gegarandeerd worden.


E-mail
Nomardic garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails op tijd worden ontvangen of verwerkt, aangezien tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. 

Evenmin kan de veiligheid van het e-mailverkeer volledig worden gegarandeerd door de bijbehorende veiligheidsrisico's. Door te corresponderen met de ondernemer per e-mail zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging, accepteert u dit risico.


Links
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. De ondernemer heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud ervan. De ondernemer aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.